37-550 Radymno
ul. Złota Góra 19 A,

www.mbm-invest.pl

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (‘RODO’). W przypadku, jeśli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, w szczególności w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, zamieszczamy poniżej informacje, zgodnie z wymogami RODO, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez MBM – INVEST Sp. z o.o. Sp.k.

Administratorem Państwa danych osobowych jest MBM – INVEST Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Radymnie, 37-550 ul. Złota Góra 19A. Kontakt do Biura: mbminvest@op.pl

Podstawę prawną oraz cel przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja umowy lub umów, które wiążą Państwa z MBM – INVEST Sp. z o.o. Sp.k. W powyższym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności dla potrzeb realizacji rozliczeń wynikających z umowy oraz analizy zyskowności kontraktu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po nim – przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o rachunkowości i podatkowego, w tym okres niezbędny dla rozwiązania ewentualnych sporów.

Informujemy, iż przysługuje Państwu – w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów – prawo żądania od MBM – INVEST Sp. z o.o. Sp.k. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi ono warunek niezbędny do zawarcia  i realizacji umowy.

 

Z poważaniem,

MBM – INVEST Sp. z o.o. Sp.k.